Så det kan bli

Skribent redan som barn. Peter Mannerfelt gav ut sin första tidning i tioårsåldern, sedan har det bara fortsatt. Redaktör för skoltidningen på högstadiet, därefter har skrivandet blivit ett yrke - och en kreativ hobby .

Copy i sju år, journalisthögskola och därefter jobb på både dags- och facktidning. Varit informatör på Mälardalens högskola under flera år, i första hand arbeteade han med interninformation, presskontakter och tidningsutgivning inom forskning och samhälle.

De senaste sju åren har Peter jobbat med arbetsmarknadsfrågor - han har främst frilansat som jobbcoach på Hermods och Folkuniversitetet, och driver sitt förlag på övrig tid.

De foton som används här på Peters hemsida har rostens skönhet som gemensamt tema. Motiven är ofta bilar och andra bruksföremål som trots rosten har bestående och hållbart värde tack vare sin design och goda grundform.

Det är med järn & rost som med ord & språk. En del försvinner för alltid medan andra består över lång tid. Nya ord skapas medan andra kan återanvändas eller ges nytt värde och känsla.